Luktsanering

Dålig lukt inne i båten?
- Den fixar du bort enkelt med ett av våra ozonaggregat!

Ozonaggregaten

är saneringsaggregat som i första hand är avsedda för professionellt bruk. Produkterna lämpar sig för luktborttagning i restauranger, kök, soprum och hygienutrymmen samt till rök-, luktsanering av bilar, båtar, hotellrum och bostäder.

Apparaterna finns i olika storlekar. De största är speciellt framtagna för industriell användning efter brand- och vattenskador.

Så här arbetar ozonaggregaten:

Ozon är en specialform av syre, sk. aktivt syre, och produceras i en ozongenerator genom elektrisk urladdning. Ozonet verkar genom att oxidera organiska ämnen och rök, samt oxiderar på ett effektivt sätt bort främmande luktämnen samt bakterier och virus.
I de allra flesta fall blir slutprodukterna enbart koldioxid och vatten.

Lomma Båtservice AB kan visserligen erbjuda samtliga 4 modeller för detta ändamål men det som är mest intressant för båtägaren är modellerna BLC100 och BLC500.

DENNA KAN HYRAS! 250kr/dygn alternativt 1 000kr/vecka (7dagar)

BLC500

Pris: 8 495kr